Murer- og Entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S
Industritoften 2, Virring -  8660 Skanderborg | 
mail@olesommer.dk | Tlf.: 8692 7166