Sten på sten i en hel generation

Med mere end 50 års brancheerfaring har murermester Ole Sommer – sammen med familien og nære medarbejdere – opbygget et murer- og entreprenørfirma, baseret på solidt håndværk, kombineret med det bedste i tiden.

Fra firmaets stiftelse i 1969 har Firmaet har således stile og roligt forøget sin aktivitet og driver i dag ca. 60 ansatte og besidder en større maskinpark. Halvdelen af medarbejderne har haft deres virke i firmaet mellem 10 og 25 år, hvor de med deres erfaring er medvirkende til firmaets målsætning om kvalitet til bygherrens tilfredshed.

I 2006 blev ejerkredsen ændret da Morten Sommer overtog firmaet gennem et glidende generationsskiftet.

Opgaverne spænder vidt, lige fra bolig- og erhvervsbyggeri, byggemodning samt kloaksepareringer fortrinsvis i fagentreprise for erhvervslivet og det offentlige. I mindre grad udfører vi også hoved/totalentreprise.

Morten Sommer har – sammen med sine formænd – det overordnede tilsyn med bygge- og  anlægsprojekterne.

Scroll to Top