Ole Sommer A/S har gennem tiderne udført adskillige projekter til kundens tilfredshed

Opførelse af etagebyggeri med entreprise indenfor jord, kloak, beton og skalmuring

I Hørning udføres Padelhal for LPH byg – jord, kloak, beton og belægning

Parcelvej Odder – kloakrenovering for Samn Forsynin

Vester Mølle – etablering af pumpesum og afskærende kloakledning for Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Etablering af regnvandsbassin og kloak for Skanderborg Forsyning

Udførelse af jord, kloak, beton og belægningsarbejder for DBB på Ceres alle 11

Udførsel af kloakseparering i Skovby for Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Udførsel af jord, kloak, beton og mur for ny brandstation i Højbjerg for Færch og Co

Udførsel af jord, kloak, beton og murerarbejde for DBB på EMG etape 1,2 og 3

Udførsel af jordarbejder for etablering af ny bro over bane i Hylke for M.J Erikson

Udførsel af cykelsti for Skanderborg Kommune 2022

Støttemur på Irisvej i Horsens - støbt for Svend Erik Lind A/S

Ny Villa i Højbjerg - udført i Hovedentreprise, afleveret August 2017

Jord- Kloak- Beton- Murer, samt Gartner og Belægningsarbejder

"Pionérhusene" 222 boliger - Gudrunsvej Brabrand for Dansk Boligbyg

Ovenvande: Jord- kloak- beton og murerarbejder for JCN Bolig

Projekt Ovenvande Skanderborg - etape 1 af 108 boliger

Risskov Brynet - Jord, kloak, beton og Murer for Kaj O Madsen, 2016-2018

Insitustøbt støttemur - Langkærparken Tilst for Enemærke Petersen

Byggemodning Drosbjerg i Viby, udført
2016-2017

45 Boliger - Skanderborgvej Viby, for Dansk Boligbyg, 2016

Insitustøbt bygværk ved Kloakseparering på Strandpromenaden i Horsens

Scroll to Top